SKEN

Prevádzky The Cat Rental Store sú celosvetovou sieťou požičovní stavebných strojov Caterpillar, od najväčších bagrov, nakladačov a dumprov po malú stavebnú mechanizáciu. Prevádzka v Žiline je prvou prevádzkou požičovne tohto typu u nás a stanovuje vizuálny štandard prevádzok The Cat Rental Store na Slovensku . . .

Podstatou žilinského areálu je v zásade odkaz na pôvodné americké prevádzky The Cat Rental Store vznikajúce ako dočasné areály v blízkosti rozostavaných transamerických diaľnic. Pôvodné americké prevádzky boli budované na veľkých zaštrkovaných plochách ohradených jednoduchým pletivovým oplotením, kde prevádzkové budovy vznikali na báze kontajnerových systémov s možnosťou ich flexibilného premiestnenia (doslova prevezením) za novou etapou diaľničnej výstavby. Žilinská prevádzka obsahuje zaštrkovanú odstavnú plochu pre väčšie stavebné stroje, exteriérovú umývaciu plochu, kontajnerové sklady pre uskladnenie olejov a PHM, jeden relatívne malý servisný box (dielňu) organicky obostavaný administratívnou prevádzkovou budovou vytvorenou na báze oceľového kontajnerového systému a nevyhnutné spevnené parkovacie plochy pre osobné vozidlá zamestnancov a klientov prevádzky.

Autori: Braňo Hovorka, Martin Paulíny
Lokalita: Žilina, vjazd do mesta v smere od Martina
Investor: Zeppelin SK (predtým Phoenix Zeppelin)
Náklady: 20 mil. Sk
Návrh, projekty: 2005 - 2006
Realizácia: 2006 - 2007