SKEN

Riešený objekt a pozemok okolo neho sa nachádzajú v dobrej náväznosti na centrum mesta, v nie príliš atraktívnom prostredí vnútrobloku zástavby zo 70-tych rokov minulého storočia. Zámerom je zhodnotenie jednopodlažného objektu, fungujúceho ako piváreň, postaveného dokonca pôvodne ako sauna s bazénom jednopodlažnou administratívnou nadstavbou. Pôvodný objekt by sa mal v rámci prízemia rekonštruovať len v exteriéri. Riešením je vytvorenie nového samostatného sveta pre administratívu s minimalizáciou vplyvu sveta pivárne, nakoľko sú tieto dva svety prevádzkovo značne konfliktné.

Okrem riešenia objektu a jeho nadstavby bude súčasťou investície aj nová prístupová komunikácia od Skuteckého ulice v smere od centra mesta, nevyhnutné parkovacie zázemie a s ním súvisiace terénne úpravy na pozemku. Kvôli maximálnemu odlúčeniu novej prevádzky otvárame formu nadstavby do opačnej strany ako je vstup a terasa pivárne. Tým je vytvorený samostatný nástup do budovy, v smere vjazdu od Skuteckého ulice. Svah, ktorý sa pri objekte tomto smere nachádza nám následne umožní priamy a bezbariérový nástup do administratívnej nadstavby. Tienenie južnej fasády sa rieši v tvare budovy vysunutím južného horného rohu priečelia, severná fasáda ostáva otvorená svetlu. Vysunutie severného spodného rohu napomáha ukotvenie vstupného mostíka z parkoviska, ktorý zároveň rieši úrovňové bezbariérové prepojenie. Horizontálne lamely na fasáde pôsobia ako slnolam na juhu a ochrana pred nežžiadúcim pozorovateľom na severe. Variabilita je hlavným východiskom v dispozičnom riešení nadstavby. Nadstavba má slúžiť len k prenájmu kancelárskych priestorov, ktoré musia reflektovať požiadavky trhu dlhodobo. Z hľadiska dispozície ako aj z konštrukčného hľadiska to okrem minimalizácie spoločných priestorov a komunikácií znamená maximálnu variabilitu a flexibilitu delenia interiéru. Pevné sú len hygienické jadrá situované v strede nadstavby. Všetky vnútorné priečky sú ľahké, premontovateľné tak aby delili kancelársky priestor na 1 až 6 kancelárií podľa požiadaviek nájomníkov. Stabilizácia spevnených plôch parkoviska a komunikácie v exteriéri bude prioritne riešená svahovaním zemných telies na úkor masívnych oporných múrov, čím sa docieli maximálna efektivita výstavby a rýchla návratnosť.

Autori: Braňo Hovorka, Martin Paulíny, Zuzana Reháková
Lokalita: vnútroblok Skuteckého ulice, Banská Bystrica
Investor: súkromná osoba
Návrh, projekt: 2011 ...