SKEN

Predmetom súťažného návrhu bolo v prvom kole sformulovanie urbanistického názoru na možné zastavanie priestoru Kollárovho námestia v Bratislave. Na základe výsledkov prvého kola a našeho následného postupu do druhého kola bol predmetom zadania v druhom kole návrh samostatného polyfunkčného objektu umiestneného v hornej časti námestia . . .

Súťažný návrh polyfunkčného objektu uvažoval s vytvorením troch vežových objektov spoločne opláštených celopresklenou fasádou, ktoré by boli navzájom mimoúrovňovo pospájané interiérovými komunikačnými pavlačami s určitými zážitkovými trasami a uzlami, napr. kaviarňami, rokovacími priestormi administratívnych častí a pod. Suterén, prízemie a prvé poschodie objektu tvoria parter navrhovaného objektu, ktorý je navrhnutý s prísnym ohľadom na možnosť nadštandardnej vizuálnej orientácie v ňom. Základom architektonického návrhu fasád boli veľkoplošné zatieňovacie posuvné panely premiestňované na fasáde podľa potrieb jednotlivých užívateľov interiérových priestorov, čím by sa architektúra stala na danom mieste výrazne premenlivou a dynamickou.

Autori: Braňo Hovorka, Števo Moravčík, Martin Paulíny, Igor Šimončík
Lokalita: Kollárovo námestie, Bratislava
Investor: súkromná developerská spoločnosť
Súťažný návrh: 2003