SKEN

Navrhovaný areál na mieste súčasného hotela Liptov obsahuje hotelovú časť, apartmánové bývanie hotelového typu a samostatne stojace apartmánové domy, všetko s potrebným prevádzkovým a voľnočasovým zázemím. Návrh v princípe maximalizuje prepojenosť jednotlivých budov areálu s okolitou prírodou Nízkych Tatier. Objekt hotela zložený z dvoch kompaktných blokov otvára svoje nádvorie voči zjazdu z priľahlej rodinnej lyžiarskej zjazdovky a vytvára jej architektonické a zážitkové pokračovanie. Jednotlivé obytné časti, ako aj časti relaxačných aktivít, sa umiestnením, tvarom a orientáciou prispôsobujú výhľadom na blízke Vrbické pleso a okolité tatranské štíty. Samostatne stojace apartmánové domy minimalizujú v rámci zakladania svoj styk s terénom, čím sa snažia svoj zásah do prostredia výrazne obmedziť.

Autori: Braňo Hovorka, Števo Moravčík, Martin Paulíny
Lokalita: Demänovská Dolina, Jasná
Investor: J&T Real Estate, a.s.
Súťažný návrh: 2007