SKEN

Požiadavkou zadávateľa súťaže bolo navrhnúť deväťpodlažnú administratívnu budovu s dvojpodlažným podzemným parkovaním a systém dopravnej organizácie okolitého firemného areálu. Objekt má byť navrhnutý v náväznosti na okolité objekty a bude organicky prepojený s dvojpodlažným objektom datacentra, ktorého vonkajší dizajn je súčasťou zadania súťaže . . .

Umiestnenie stavby v areáli a jej pôdorysný tvar sú striktne dané. Základom nášho návrhu je predovšetkým dôraz na ekonomiku výstavby a prevádzky. Navrhnutý je efektívny konštrukčný dvojtrakt, ktorého stĺpy prechádzajú bez nutnosti statických výmen celou budovou. Dispozične je objekt v interiéroch riešený pre jednotlivé podlažia podľa konkrétnych požiadaviek na ne, čo umožňuje práve vysoká miera variability daná konštrukčným princípom s minimalizáciou nosných prvkov. Budova bude v rozsahu piatich nadzemných podlaží slúžiť priamo pre potreby zadávateľa, ostatné administratívne priestory je možné voľne prenajímať. Prízemie stavby obsahuje obhliadkovú halu pre vozidlá v poistnom konaní. Výsledná kapacita administratívnej časti objektu je 100 pracovných miest na jedno typické administratívne podlažie pri ich ekonomickom rozmiestnení, pričom zastavaná plocha jedného takéhoto podlažia je 864m2. Optimálna využiteľnosť podlažia je na základe požiadaviek zadávateľa polovičná. Od objektu datacentra je administratívna budova oddelená vjazdom do podzemných garáží a dispozičné prepojenie zabezpečuje zasklený most v úrovni poschodia. Architektonický výraz budovy sa viaže hlavne na kompozíciu fasád, ktorých účelná strohosť je vyvážená prelamovanými radmi pásových okien. Efekt prelamovaných pásových okien je vytvorený ich zapustením v rôznych hĺbkach fasády, pri zachovaní pravouhlého tvaru okien a ich unifikovaných rozmeroch. Prelamovanie okien je umocnené skosením nároží objektu a lomenou štruktúrou fasád prízemia.

Autori: Braňo Hovorka, Jaroslav Janek, Martin Paulíny
Lokalita: Račianska ulica, Bratislava
Investor: Allianz - Slovenská Poisťovňa a.s.
Súťažný návrh: 2008