SKEN

Zadaním od investorov, dvoch bratov a ich rodín, je vytvoriť moderné, pohodlné a značne relaxačne orientované bývanie v dvoch susediacich, vo vzájomnej koordinácii navrhnutých rodinných domoch. Domy budú susediť medzi sebou, s hustým lesom, uličnou komunikáciou a ďalšími rodinnými domami v lokalite. Jeden rodinný dom má byť jednopodlažný, druhý dvojpodlažný. Okrem štandardných požiadaviek na skladbu miestností a ich veľkostí bola dôležitým východiskom návrhu aj požiadavka vytvorenia obytných terás s bazénmi, letnými kuchyňami a sedením . . .

Nevýhodou pozemku je jeho umiestnenie uprostred budúcej intenzívnej zástavby rodinných domov, ktorých výšku, umiestnenie a orientáciu okien nevieme presnejšie predpovedať. S ohľadom na veľký rozsah presklených stien obytných častí a tiež vonkajších obytných terás nami navrhovaných domov, sa tak pri návrhu umiestnenia domov na pozemku, ich dispozičného a tvarového riešenia, ako aj orientácie ich obytných miestností kládol zvýšený dôraz na zabezpečenie dostatočného súkromia, a to tak voči okoliu, ako aj medzi stavbami navzájom. Výsledkom sú domy umiestnené tak, aby si navzájom „nepozerali“ do svojich denných a nočných obytných častí a ktorých garáže, nástupné, technické a skladové priestory clonia pohľadom od ulice. Výhľady z obytných častí domov do exteriéru sú orientované v smere k lesu a s ohľadom na dostatočné preslnenie a presvetlenie interiérov aj na juh. Vonkajšie terasy s bazénmi a letnými obytnými časťami sú na pozemku navrhnuté tak, aby mali dostatok východného, južného aj západného slnka, no aby boli zároveň chránené voči priehľadom od ulice.
Dvojpodlažný dom, nazvaný R.DOM je zaujímavý hlbokou fasádnou nikou s letnou obytnou kuchyňou a terasou pokračujúcou k bazénu. Letný exteriér je priamo dispozične prepojený s vnútornou obytnou halou, ktorej výška je cez dve podlažia a ktorej veľká presklená stena je orientovaná na lesný porast. Jednopodlažný dom, nazvaný M.DOM je špecifický rozsiahlym a rovnocenným prepojením všetkých svojich obytných častí, tj. veľkej obývacej haly, detských izieb aj spálne rodičov na relaxačný exteriér s bazénom a výhľadom na les. Tvarovanie fasády vytvára pri rodičovskej spálni niku s dostatočnou mierou súkromia potrebnou pre rodičovskú kúpeľňu, ktorá dispozične prechádza z interiéru do exteriéru.

Autori: Braňo Hovorka, Martin Paulíny
Lokalita: Veľká Lúka, okr. Zvolen
Návrh, projekt: 2014 - 2015