SKEN

Moderný jednopodlažný pavilónový dom s členitým átriom a výhľadom na hory krytý systémom multifunkčných rámových pergol a hustým zeleným filtrom.

Zrejme najvzdušnejší rodinný dom, aký sme kedy navrhli. Nevšedné zážitky z bývania sú v ňom spojené s príjemnou jednopodlažnou dispozíciou a veľkorysým južným záhradným átriom, ktoré je napojené na všetky obytné časti interiéru. Zaujímavé sú tiež detská a hosťovská izba v samostatnom krídle, či malé privátne wellness prepojené so suitou hlavnej spálne domu. Z hľadiska architektonického a výtvarného je na dome jasne čitateľné jeho racionálne a logické, hoci dynamické tvarové riešenie. Štruktúra domu vypĺňa pozemok spôsobom, ktorý ho cielene rozdeľuje na južnú intímnejšiu zónu s južným záhradným átriom a pobytovou terasou, severné výhliadkové terasy v kontakte s ulicou a východný cíp, určený záhradkárskym aktivitám. Jednopodlažnosť, kopírovanie sklonu terénu a tiež systém vonkajších pergol s textilnými plochami a zelenou clonou robia dom vizuálne nenápadným. Popisovanej nenápadnosti a vnútornej intimite objektu napomáha aj jeho umiestnenie v dolinke na konci slepej ulice...

Hoci bude dom umiestnený na developersky pripravenom pozemku, nebolo jeho navrhovanie s ohľadom na zložitý terén a nie úplne vhodnú orientáciu voči svetovým stranám jednoduché. Pozemok má výmeru 1305 m2 a približne trojuholníkový tvar. Je svažitý severným smerom a v tomto smere je z neho aj pekný výhľad na mesto a okolitú prírodu. Morfológia pozemku je premenlivá, tvarom pripomína prírodný amfiteáter. Objekt bude stáť na kopci nad mestom Banská Bystrica. Pôvodne polia, lúky a pasienky patriace obci Horné Pršany, sú v posledných rokoch postupne premieňané na stavebné pozemky s typickou prímestskou satelitnou výstavbou rozkolísanej architektonickej kvality. Oproti bežným satelitom je však táto lokalita v peknom a zaujímavo členitom podhorskom prírodnom rámci. Na pozemok je dobrý prístup z ulice, ktorá pri pozemku investora končí a ku ktorej sa viaže svojou dlhšou severnou hranou. Ďalšie dve strany pozemku susedia s pozemkami susedov, na ktorých už títo majú vybudované svoje nehnuteľnosti, čo náš návrh zohľadní. Rovnako sa bude musieť zohľadniť aj skutočnosť, že pozemok oproti, cez cestu bude v budúcnosti zastavaný. Koncepcia dispozície domu reaguje na zadanie a zároveň sleduje vlastnosti svahovitého pozemku, smer prístupu naň, orientáciu na svetové strany a možnosti výhľadu na okolitú krajinu. Najvyššie položená časť domu je v smere severozápadnom. Od prístupovej komunikácie je jeho nástupnou a skladovou časťou. Fasáda tejto časti domu je voči uličnému smeru uzatvorená. Výhľad v tomto mieste nie je podstatný a uzavretosť voči ulici následne generuje intimitu vnútorných vstupných priestorov. Za vstupom do objektu je vstupná hala s priamym nástupom do veľkej centrálnej obytnej haly a ďalej potom do východného, rodičovského krídla domu. V smere pohybu k rodičovskej časti domu sa podlaha a objem domu prispôsobuje sklonu terénu, interiér aj samotný objekt akoby kĺžu po svahu. Západné krídlo domu je určené deťom je prístupné priamo zo vstupnej haly, krídlo rodičovské a detské sú tak na opačných stanách dispozície, čo zabezpečí požadovanú mieru súkromia užívateľov. Pôdorysný tvar domu tvoria viaceré pravouhlé bloky, vzájomne medzi sebou posunuté tak, aby vhodne vyplnili trojuholníkový pozemok a vytvorili jeho v južnej, záhradnej časti letné obytné átrium s terasou. Pri severnej fasáde zároveň vytvoril popisovaný pôdorysný tvar stavby sériu malých zatienených terás s nádherným výhľadom na horskú panorámu v severnom smere, zdvihnutých nad úroveň susediacej ulice.

Príjemnou vlastnosťou domu je jeho prevádzková jednopodlažnosť. Výškové úrovne interiéru sa zároveň prispôsobujú sklonu svahu, čo má svoj význam pre architektonickú kompozíciu aj minimalizáciu zásahov do terénu. Vstup do domu je navrhnutý z priestoru vjazdu a vstupu na pozemok a je prestrešený spoločne s prístreškom pre autá. Okrem vstupu je z prístrešku prístupný aj sklad určený pre exteriér, ktorý je zároveň hlavným technickým zázemím domu. Vstupným zádverím, s pripojeným šatníkom sa prejde priamo do vstupnej chodby, rozhrania medzi západným, relatívne samostatným detským krídlom a centrálnou dennou obytnou halou. Detská časť domu obsahuje detskú izbu s možnosťou výstupu na vlastnú terasu, hosťovskú izbu a vlastnú kúpeľňu. Opticky je od zvyšnej časti domu oddelená, hoci naprieč záhradným átriom je vizuálny kontakt možný. Denná časť, obytná hala, obsahuje kuchyňu s jedálenským kútom, komorou na potraviny, denným WC a veľkú obývaciu miestnosťou s priamou väzbou na veľkú južnú obytnú terasu s vonkajším sedením a kuchyňou. Okrem južnej záhradnej terasy je s priestoru obytnej haly prístupná aj terasa pri severnej fasáde, s plánovanou možnosťou posedieť si ráno pri káve s výhľadom na Veľkú Fatru s masívom Krížnej, Pánsky diel či Urpín. Rodičovské východné krídlo domu je bohaté na program, obsahuje okrem hlavnej spálne s vlastným šatníkom aj fitness miestnosť so saunou a veľkú kúpeľňu s možnosťou výstupu na výhľadovú terasu s integrovanou ochladzovacou kaďou. Zloženie miestností okrem vymenovaných dopĺňa ešte podpivničenie pod technickou miestnosťou, prístupné schodiskom zo severnej terasy ale aj od vstupu a záhradný sklad situovaný pri východnom cípe objektu, s dobrým kontaktom na blízku pestovateľskú záhradu. Využiteľnosť a variabilitu exteriérom dodá systém subtílnych pergol slúžiacich ako infraštruktúra pre inštalovanie vodorovný tieniacich, či vertikálnych oddeľovacích tkaninových systémov, a tiež ako kotviace prvky pre odpočinkové závesné hamaky. 

Z hľadiska architektonického a výtvarného je na navrhnutom dome jasne čitateľné jeho racionálne a logické, hoci dynamické tvarové riešenie. Štruktúra domu vypĺňa pozemok spôsobom, ktorý ho cielene rozdeľuje na južnú intímnejšiu zónu s južným záhradným átriom a pobytovou terasou, severné výhliadkové terasy v kontakte s ulicou a východný cíp, určený záhradkárskym aktivitám. Jednopodlažnosť, kopírovanie sklonu terénu a tiež systém vonkajších pergol s textilnými plochami robia dom vizuálne nenápadným. Popisovanej nenápadnosti a vnútornej intimite objektu napomáha aj jeho umiestnenie v dolinke na konci slepej ulice.

Architekti: Braňo Hovorka, Martin Paulíny, Veronika Kochaníková
Lokalita: Banská Bystrica
Návrh, projekty: 2022 - 2023