SKEN

Navrhovaný prevádzkový areál bude slúžiť ako bratislavská báza firmy Zeppelin SK, ktorá sa zaoberá predajom a servisom stavebných strojov Catterpillar. Areál bude stáť v katastri obce Bernolákovo, na pozemku vedľa Exitu z diaľnice D1 Triblavina. Pozemok výstavby je pre zámer dostatočne veľký a k blízkej diaľnici smeruje jednou z dlhších strán svojho trojuholníkového pôdorysu.

Jedným z východísk návrhu stavby je dobrá marketingová viditeľnosť areálu a jeho prevádzky z diaľnice. Predávané stroje musia stáť pozdĺž viditeľnej strany pozemku oproti D1 a tento spôsob ich umiestnenia následne definuje aj logistiku areálu. Za líniou odstavených strojov je línia vnútroareálovej komunikácie, potom pozdĺžna hlavná prevádzková budova s administratívnou, skladovou a obojstranne prejazdnou dielenskou časťou. Za hlavnou budovou je znovu línia obslužnej cesty, areál je dopravne zokruhovaný. Poslednou líniou sú prevádzkové plochy pre odstávku strojov a technický objekt, ktorý je kombináciou prístrešku a dielenských prevádzok. Územie pri vjazde na pozemok bude určené pre parkovanie zamestnancov a návštevníkov prevádzky a klientom bude počas dňa voľne prístupná. Všetky ostatné plochy okolo hlavnej prevádzkovej budovy budú za kontrolovaným vstupom, vjazdom a výjazdom.

Proporcia a dispozičná logika prevádzky hlavnej budovy vychádza z potreby zoradiť vedľa seba viacero obojstranne prejazdných servisných boxov a tieto následne zapojiť do systému lineárnej prevádzky areálu. Servisné boxy sú napojené na zázemie pracovníkov servisu, sklad náhradných dielov a podružné technické a prevádzkové priestory. Pri vjazde do areálu a parkovisku zákazníkov je dvojpodlažná administratívna prevádzka budovy obsahujúcu halu s kontaktnými klientskými pracoviskami kontrolujúcimi vjazd do areálu. Sklad náhradných dielov je vložený medzi dielenskú a administratívnu funkciu zámerne, náhradné diely budú totiž distribuované smerom do servisných boxov a tiež do priestoru administratívnej budovy ku klientským pracoviskám. Centrom prevádzkovej logiky hlavnej budovy je vstupné zádverie. Vstup doň je možný priamo v smere od parkoviska klientov. Ďalej z neho si návštevník zvolí trasu do haly prvého kontaktu alebo do samostatnej prevádzky požičovne strojov. Napojenie priestorov požičovne priamo na vstupné zádverie umožní jej samostatnú prevádzku mimo štandardných otváracích hodín. Poschodie hlavnej budovy obsahuje predovšetkým zázemie predajcov, kuchynku s jedálňou a strešnou pobytovou terasou a hygienické zázemie so šatňou zamestnancov servisu.

Celý areál a hlavná budova sú navrhnuté pragmaticky a prakticky. Funkčný a dispozičný program je radený logicky, postupne od vstupu klientov do areálu, cez funkčný pohyb jej pracovníkov, až po výrobné priestory. Rôzne výškové požiadavky na jednotlivé časti stavby sú premietnuté do podoby pultovo sa zvažujúcej strechy, klesajúcej od vyšších servisných boxov smerom k administratívnej prevádzke, parkovisku klientov a nástupu do budovy. Budova tak nebude obsahovať zbytočne vysokú administratívnu halu a vzdušný dojem z interiéru a pocit z väčšieho priestoru zostane zachovaný.

Fasády stavby sú v priestoroch administratívnych tvorené veľkými presklenými stenami orientovanými na vstup, vjazd a plochy v predpolí stavby. Všetci pracovníci v prevádzke budú mať dokonalý prehľad o dianí okolo nich, hlavne o pohybe klientov. Základnou nosnou materiálovou bázou stavby bude monolitický železobetón a oceľové skeletové, stĺpové a priehradové konštrukcie. Materiál fasád je zjednotený strieborným metalickým profilovaným plášťom, za ktorým sú čiastočne transparentne umiestnené okná a ventilačné otvory stavby. V niektorých častiach fasády bude plášťom vytvorený tieniaci raster cloniaci pohľadom a preslňovaniu, napríklad na strešnej terase jedálne alebo pred technickou strechou.

Autori: Braňo Hovorka, Martin Paulíny, Marek Peťovský
Lokalita: Triblavina, Bernolákovo
Návrh: 2018