SKEN

Premyslenosť, transparentnosť a marketing ako základy firemnej politiky sú východiskami pre novostavbu modernej firemnej centrály Gumex Slovakia.

Otvorenosť a transparentnosť smerom k svojim klientom ako metafora firemnej politiky bola východiskovou požiadavkou pre novostavbu firmy Gumex Slovakia. Výhodou pozemku investora je jeho poloha v zmysle marketingovom. Nachádza sa v trojuholníku vytvorenom krížením dvoch ciest, rýchlostnej R1 a mestskej komunikácie Cabajská cesta. Okrem otvorenosti a transparentnosti je východiskom stavby aj dôraz na jej marketingové pôsobenie. Musí byť z okolitých ciest dobre viditeľná a musí zaujať. Osadenie stavby v existujúcom areáli je teda z hľadiska jej viditeľnosti veľmi dôležité. Prihliadalo sa pri ňom ale aj na dopravnú prevádzku areálu a potrebné požiarne odstupy od iných stavieb . . .

Novostavba je osadená pozdĺžnou osou rovnobežne k ceste R1. Administratívno predajná časť je situovaná čo najbližšie k ulici Cabajská cesta. Veľká presklená stena otvárajúca pohľad do odbytovej haly bude dobre viditeľná z oboch významných ciest, pričom najzaujímavejšie to bude večer pri plne osvetlenom interiéri. Hala je miestom prvého kontaktu s klientmi a nástupom do budovy. Obsahuje vstupné zádverie, pracovisko prvého kontaktu, tri malé kancelárie, potrebné hygienické zázemie a priestory určené čakajúcim zákazníkom. Hala je dvojpodlažná, pričom druhé podlažie je vytvorené formou galérie. V priamom dispozičnom a optickom kontakte s odbytovou halou je navrhnutý pneuservis. Zákazníci majú takto možnosť sledovať servisné výkony na svojich vozidlách. Vjazd do servisných boxov pneuservisu je integrovaný v línii so vstupom do odbytovej haly a skladu. Pneuservis má výšku dvoch podlaží odbytovej haly. Chodba vedúca okolo neho zabezpečuje prepojenie odbytovej haly s pneuservisom a skladom, ktorý je poslednou časťou stavby. Nad uvedenou chodbou sa nachádza zázemie pneuservisu a časť chodby slúži aj ako baliareň internetového obchodu. Skladová hala bude jednopodlažná a jej výška bude rovnako ako pri pneuservise cez dve podlažia odbytovej haly. Obsluha skladu bude pre výdaj pneumatík zabezpečená vrátami v línii s vjazdmi do pneuservisu pod architektonicky výrazným prístreškom na severnej fasáde. Príjem bude na východnej fasáde cez obslužnú rampu. Konštrukčne bude celá stavba oceľovým skeletom. Jednotlivé časti stavby dostanú zjednocujúci plášť na báze strieborných metalických sendvičových panelov so zvislým rastrovaním.

Autori: Braňo Hovorka, Martin Paulíny
Lokalita: Cabajská cesta, Nitra
Investor: Gumex Slovakia
Náklady: 1.000.000 €
Návrh, projekt: 2012 - 2013
Realizácia: 2014 - 2015

Ocenenia: stavba bola nominovaná na tri architektonické ocenenia: Cenu CE-ZA-AR 2016, Cenu Dušana Jurkoviča 2016 a Cenu Arch 2016

archdaily, architizer, archinfo

 

ASB 03/2016 - Centrála Gumex SlovakiaHomie 03/2016 - Centrála Gumex + profil PHAArch 10/2015 - Centrála Gumex