SKEN

Základnými východiskami návrhu konceptu modernej firemnej centrály Zeppelin SK bola blízka prítomnosť frekventovanej rýchlostnej komunikácie, účelnosť a kompaktnosť hybridnej administratívno-skladovo-dielenskej prevádzky a potreba užívateľa prezentovať v exteriéri svoje stavebné stroje.

Hybridný administratívno-skladovo-dielenský objekt firmy Phoenix Zeppelin v Banskej Bystrici (dnes Zeppelin SK) je jej slovenskou centrálou a výkonnou lokálnou pobočkou. Užívateľ stavby sa zaoberá predajom, servisom a požičiavaním stavebných strojov a zariadení. Medzi administratívnou a dielenskou časťou objektu, obsahujúcou dva veľké opravárenské boxy, sú v účelnom dispozičnom usporiadaní všetky skladové a technické priestory prevádzky. Základnými východiskami návrhu konceptu stavby bola prítomnosť frekventovanej rýchlostnej komunikácie v dotyku s lokalitou výstavby a potreba užívateľa prezentovať v exteriéri svoje stavebné stroje . . .

Architektonický výraz objektu sa viaže hlavne k átriu na jeho severnej strane. Koncepcia átria vychádza z nevyhnutnosti chrániť administratívnu časť stavby pred rušivým pôsobením priľahlej rýchlostnej cesty a blokuje nízke ranné a večerné slnko - krídla okolo átria si čiastočne tienia a bránia tým letnému prehrieveniu a preslňovaniu interiéru. Átrium tiež opticky vnáša do interiéru objektu prírodné prvky - zeleň, dážď, či sneh. Vnútri budovy sa átrium mení na halu s pracoviskami prvého kontaktu, ktorú na poschodiach formou galérií obklopujú otvorené kancelárske pracoviská administratívnych oddelení. Firma je takto prehľadne zoskupená okolo priestorov átria a haly, kde sa pohybujú jej klienti.
Fasády stavby sú navrhnuté veľmi kompaktne, ich podstatnými architektonickými prvkami sú okrem átria aj exteriérové požiarne schodisko na západnej fasáde, veľký skladový regál - "firemný výklad" na južnej fasáde a panoramatické okno zasadacích miestností a malej strešnej terasy na fasáde východnej. Z hľadiska materiálov použitých pri výstavbe je jednoznačne najzaujímavejším opláštenie budovy vyhotovené z plátov perforovaného hliníkového plechu - ťahokovu, kompozične doplnených o plochy obkladov z kompaktných dosiek v žltooranžovej firemnej farbe. Strieborný ťahokov budovu opticky zjednocuje, slúži ako nevyhnutný tieniaci systém jej východnej a západnej fasády a za pekného počasia zaujímavo odráža slnečné lúče. Povrchy budovy žiaria dúhovými moaré, meniacimi sa s pohybom pozorovateľa. Nekomplikované fasády slúžia tiež ako neutrálne pozadie v exteriéri vystaveným stavebným strojom.
Interiéru objektu dominuje okrem jeho vlastnej priestorovej podstaty kombinácia jednoduchého, prevažne bieleho kancelárskeho nábytku a výrazných farebných plôch na stenách. Tieto farebné plochy sa nachádzajú v dôležitých dispozičných ťažiskách jednotlivých podlaží zameraných na kontakt s klientmi.

Autori: Braňo Hovorka, Števo Moravčík, Martin Paulíny
Lokalita: Zvolenská cesta 50, Banská Bystrica
Investor: Zeppelin SK (predtým Phoenix Zeppelin)
Náklady: 7 mil. €
Návrh, projekty: 2007 - 2009
Realizácia: 2009 - 2011

Ocenenia: V roku 2011 sme za stavbu získali tri najvýznamnejšie slovenské architektonické ocenenia; Cenu časopisu ARCH, televízne známu Cenu CE.ZA.AR, ako aj najstaršiu a tradičnú cenu za architektúru - Cenu Dušana Jurkoviča. Stavba zároveň získala nomináciu na hlavnú cenu súťaže Stavba roka. V tom istom roku bola nominovaná na architektonickú cenu Piranesi Award v Slovinsku. V roku 2013 bola stavba nominovaná na prestížnu európsku architektonickú cenu Mies van der Rohe Award 2013.

Publikácie:

archiweb, archdaily, architizer, archinfo   

 

A3UM, RTVS, 21-10-2012 - Centrála Phoenix ZeppelinCorporate Architecture - Centrála Phoenix ZeppelinHosp noviny CZ 2012 - Centrála Phoenix ZeppelinTyzden 47/2011 - Centrála Phoenix ZeppelinA+D 03/2012 - Centrála Phoenix ZeppelinARCH 05/11 - Centrála Phoenix Zeppelin