SKEN

Klasické aj open space kancelárie v najvyššom štandarde. Áčkové administratívne centrum na Partizánskej ceste, v širšom centre Banskej Bystrice, v lokalite Sídlisko.

Interpolis Office Center je príkladom komplexnej transformácie administratívnej budovy z obdobia  konca socializmu, do podoby moderného biznis centra. Pôvodná, stavebne a technicky už dnes nevyhovujúca administratívna budova, bola postavená v osemdesiatych rokoch minulého storočia, pričom jej výstavba trvala viac ako desať rokov.

 

Biznis centrum obsahuje okrem pôvodnej budovy aj novú trojpodlažnú prístavbu a samostatný objekt parkovacieho domu. Stavba obsahuje administratívne a v rámci parteru aj polyfunkčné priestory. Z hľadiska prevádzky sú administratívne priestory členené podľa požiadaviek budúcich nájomcov. K dispozícii je štruktúra vytvorená formou veľkopriestorových kancelárií (open space), menších štandardných kancelárií, prípadne kombinácie týchto princípov. V rámci existujúcej veže sa zachoval systém ústredného komunikačného jadra. Jadro obklopujú kancelárske priestory napojené na veľkú východnú a západnú celopresklenú fasádu. Podnož veže funguje obdobne, rovnako napojená na vertikálne komunikačné jadro. Nová trojpodlažná prístavba je pripojená k stavbe zo susedného voľného pozemku, v smere od západu. Obsahuje predovšetkým kancelárske a registratúrne priestory, nevyhnutné hygienické zázemie a vnútorné komunikačné átrium so schodiskom a horným presvetlením. Systém protipožiarnej bezpečnosti stavby doplnilo exteriérové únikové schodisko umiestnené na severnej fasáde prístavby, medzi administratívnou budovou a novým parkovacím domom. Hlavný vstup do budovy zostal v rovnakej pozícii ako bol pôvodne. Doplnil ho vstup zo severnej strany budovy zabezpečujúci prechod do parkovacieho domu. Parkovací dom sa nachádza pri pohľade od ulice v zákryte za budovou a jeho výška nepresahuje výškovú úroveň podnože administratívnej budovy. Konštrukčná železobetónová podstata parkovacieho domu je viditeľne priznaná v plnom rozsahu. Jeho fasády sú bez štandardného uzatvoreného obvodového plášťa, v miestach stanovených projektom protipožiarnej bezpečnosti stavby sú vyhotovené plné betónové časti. Väčšina fasád parkovacieho domu bude doplnená o popínavú zeleň vyrastajúcu z exteriérových zelených plôch v okolí. Vjazdy sú v úrovni prízemia na západnej fasáde parkovacieho domu, a tiež v smere od západu je vjazd od Cesty k nemocnici, ktorým je prístupná strešná úroveň parkovacieho domu.

Stavba dostala nový energeticky efektívny obal a modernú, automaticky riadenú energetickú a mikroklimatickú koncepciu v energetickej triede A1. Výraz exteriéru stavby vo významnej miere odzrkadľuje jej funkčnú náplň v podobe prísneho matematického rastra fasád. Okolie stavby je kultivované parkovými úpravami, krovinami či vzrastlou zeleňou, pričom existujúci, takmer sto ročný  javor pred jej hlavným vstupom zostáva jej dôležitou súčasťou.


Autori: Braňo Hovorka, Martin Paulíny
Spolupráca: Natália Galko Michalová, Marek Peťovský, Radovan Krajňak
Lokalita: Partizánska cesta 3, Banská Bystrica
Investor: Interpolis, a.s.
Návrh, projekty: 2016 - 2019
Realizácia: 2019 - 2022
Úžitková plocha: 8.300 m2 office + 6.200 m2 parking (209 miest)
Objem: 53.200 m3
Stavebné náklady:
 cca 12 mil. € shell & core
Fotografie: Matej Hakár


Z realizácie:

Pôvodný objekt sa skladal z trojpodlažnej podnože, spojenej so susedným objektom vodárenskej spoločnosti a vežovej administratívnej časti s centrálnym komunikačným jadrom. Nachádza sa na Partizánskej ceste č.3, v širšom centre mesta, v lokalite nazvanej Sídlisko. Prestavba pôvodnej budovy bola skutočne rozsiahla a z pôvodnej stavby zostala pre ďalšie použitie k dispozícii prakticky len jej železobetónová nosná podstata. V spojitosti s faktom, že už počas výstavby za socializmu bolo rozhodnuté o nadstavaní ďalších štyroch podlaží vežovej časti, trpela pôvodná stavba určitými statickými problémami, ktoré bolo v rámci transformácie nevyhnutné vyriešiť. Pôvodný, úsporný systém bezprievlakových stropov, kombinujúci prefabrikované stĺpy s oceľovými hlavicami a monolitické stropy, sa pri kvalite vtedajšej stavebnej výroby spätne javí ako značne problematický. V rámci nového technického riešenia sme sa museli vysporiadať s jeho veľkou nepresnosťou. So statikou súviseli aj ďalšie nevyhnutné úpravy, zosilnenia nosných konštrukcií umožňujúce realizáciu moderných, energeticky efektívnych fasád a tiež paušálne zvýšenie únosnosti stropov pôvodnej časti stavby odstránením betónových mazaním, ktoré stavbu zbytočne zaťažovali.


Projekt:

Prípravu Interpolisu sme začali začiatkom roku 2016. Na základe zadania sme ako prvý spracovali investičný zámer, predprojektový analytický stupeň architektonickej služby, na základe ktorého sme zhodnotili viacero pre stavbu použiteľných typologických a biznisových modelov jej náplne. Zameranie objektu sme preverili s ohľadom na platný územný plán, požiadavky na parkovanie, protipožiarnu bezpečnosť a technickú, či investičnú náročnosť výstavby. Z viacerých možností nám ako najvýhodnejšia vyšla prestavba objektu do podoby administratívnej budovy vysokého štandardu, s polyfunkčným parterom a vlastným parkovacím domom. Kvôli optimalizácii vynaloženej investície, maximalizácii prenajímateľných výmer a zreálneniu výstavby parkovacieho domu sme investorovi odporučili aj kúpu susedného voľného pozemku. Po definovaní východiskových parametrov sme k akcii postupne spracovali jej architektonický návrh a všetky projekty potrebné pre súvisiace konania podľa platnej legislatívy. Po získaní stavebných povolení sme spracovali tendrový a realizačný projekt stavby v stupni dokončenosti shell and core, v ktorej sa stavba aj kolaudovala. Postupne, ako sa Interpolis zapĺňa nájomníkmi, spracúvame k jednotlivým priestorom finálne realizačné projekty interiérov. Stavba Interpolis Office Center bola navrhnutá a projektovaná plne v súlade s platným územným plánom mesta. Jej predprojektová a projektová príprava, vrátane inžinierskej činnosti, trvala zhruba tri roky a ďalšie tri roky trvala jej výstavba do podoby dokončenosti shell and core. Svoju plnú obsadenosť dosiahne objekt v horizonte zhruba dvoch až troch rokov.


Publikácie: archinfo, archiweb  

Projekt 01/2023 - Interpolis Office Center