SKEN

Betónové fasády, drevo, nenápadnosť, splynutie s terénom, horizontalita a orientácia na prírodu sú základné východiská tejto rekreačnej usadlosti.

Pohľadový betón stien v exteriéri aj interiéri, subtílne hliníkové rámy fasád, sklo, masívne drevené terasy a podlahy a zatrávnená strecha zanikajúca v teréne kopca. Horizontalita, splynutie, nenápadnosť a orientácia na okolitú prírodu je základnou ideou návrhu tejto rekreačnej usadlosti koncepčne vychádzajúcej z okolitej historickej zástavby . . .

Pohronský Inovec, lokalita v ktorej sa táto usadlosť bude nachádzať je charakteristická rozptýleným lazníckym osídlením. Krajina je tu tvorená uvoľnenou, pekne zvlnenou pahorkatinou, ktorej dominujú veľké lúky s menšími ostrovmi listnatých lesov. Uprostred veľkých pozemkov, pomedzi ktoré prechádzajú úzke často nespevnené prístupové cesty, sa tu nachádzajú usadlosti, ktoré vo svojich objemoch zoskupených okolo hospodárskych dvorov zlučujú priestory obytné aj hospodárske. Hospodárska funkcia väčšinou nie je s ohľadom na veľkosti pozemkov zanedbateľnou zložkou stavieb. Samostatná usadlosť súkromného rekreačného charakteru je aj predmetom tohto návrhu. Rekreačný účel stavby sa tu pritom z víkendovej rodinnej chaty, v zmysle úvah jeho budúcich užívateľov, časom zrejme zmení na stav trvalo obývanej a hospodársky využívanej usadlosti.
Návrh usadlosti reaguje na zadanie od užívateľov, tvar a orientáciu pozemku na svetové strany, ako aj na okolitú prírodu a možnosti výhľadov do nižšie položeného údolia. Objekt bude jednopodlažný, čo je základná požiadavka klientov. Osadením v smere vrstevnice terénu, materiálovým riešením ako aj svojou horizontálnou proporciou so zatrávnenou strechou prechádzajúcou do terénu, splynie s okolím. Zámer mať v interiéroch stavby pocit prepojenia s prírodou napĺňajú veľké presklené fasády na jeho východnej, južnej a západnej strane. Prepojenosť je podporená návrhom veľkej záhradnej terasy s letnou kuchyňou, krbom, obývacím sedením a exteriérovou spálňou vytvorenou v náväznosti na obytné miestnosti interiéru. Usadlosť je umiestnená v ťažisku pozemku, pričom miesto je výškovo zvolené s ohľadom na možnosti výhľadov a preslnenia. Usadlosť obsahuje tri krídla, ktoré vymedzujú jej tri základné interiérovo-exteriérové rozhrania. Prvým je vstupný hospodársky dvor na severe, prepojený na príjazd a hospodárske priestory zapustené v svahu nad stavbou. Ďalším je "ranná" východná terasa spální a posledným veľká, juhozápadná terasa s možnosťou textilného prestrešenia. Stavba je jednoduchá, dôraz je na jej tvarovaní vo väzbe na funkcie priestorov, výhľady a preslnenie.

Autori: Braňo Hovorka, Martin Paulíny
Lokalita: okolie Novej Bane
Návrh: 2015