SKEN

Minimalistický dom na kopci s výhľadom na mesto Zvolen a Banskú Bystricu. Vírivka na terase pri jednoúrovňovom obytnom podlaží.

Zámerom, z ktorého vychádzal náš návrh, je výstavba samostatného rodinného domu pre rodinu, výhľadovo s dvoma malými deťmi. Veľkosť pozemku je okolo tisíc metrov štvorcových, je zväčša rovinatý a nachádza sa na kopci v oblasti „Nad nemocnicou" smerom na Sarvašku, v blízkosti centra mesta Zvolen. Vstup na pozemok je z južnej strany. Hlavná orientácia je na juhozápad, výhľad na centrum Zvolena, Zvolenský zámok a Pustý hrad, ale pekne vidno tiež na severe hory nad Banskou Bystricou. Jediný priamy sused je z východnej strany materská škôlka. Zo západnej strany pozemok ukončuje prudký terénny zlom vytvorený miestnou obslužnou cestou, ktorá pozemok z tejto strany lemuje. Výhodou lokality je jej poloha v staršej, relatívne stabilnej mestskej štruktúre uprostred mesta. Výhodou pozemku investora je predovšetkým súkromie, ktoré svojou vhodnou terénnou profiláciou poskytuje a panoramatický výhľad na centrum Zvolena a okolité hory.
Z hľadiska geologického treba výstavbe na pozemku venovať zvýšenú pozornosť, nakoľko sa nachádza v geologicky problematickej lokalite, nad zárezom miestnej cesty, čo je zaznamenané aj v spracovanom Inžiniersko geologickom posudku. Nevýhodou lokality je teda predovšetkým jej geologická problematickosť, ktorú je potrebné v procese navrhovania a projektovania zobrať do úvahy a eliminovať . . .

Návrh rodinného domu vychádza predovšetkým z požiadaviek jeho budúcich užívateľov a z geologických a geomorfologických (tvarových) vlastností pozemku a lokality. Základnými požiadavkami užívateľov bola jednopodlažnosť, či jednoúrovňovosť celého obytného bloku stavby, zabezpečenie súkromia na pozemku, umožnenie výhľadu zo všetkých obytných miestností domu, jednoduchosť stavby a jej premyslená prevádzka vo väzbe na exteriér. Geologické a geomorfologické vlastnosti pozemku musia byť zohľadnené predovšetkým bezpečným umiestnením stavby na pozemku a stabilizáciou podložia, predovšetkým vo väzbe na strmý zárez pre obslužnú komunikáciu pod pozemkom. Výsledkom návrhu je dom, ktorý sa nachádza na najvyššej úrovni pozemku v blízkosti hranice s materskou škôlkou a ktorý je vrámci svojho obytného bloku jednoúrovňový. Vstup na pozemok je v tejto úrovni len pre peších a je v smere od južnej hranice pozemku.
Pod južnou časťou rodinného domu sa nachádza polozapustený suterén, ktorý v smere zo západu, z nižšie umiestnenej obslužnej komunikácie slúži pre vjazd a garážovanie automobilov. Suterén je umiestnený tak, aby svojou hmotou stabilizoval svah pod pozemkom a v smere prípadného zosunu bude fungovať ako stužujúce rebro terénu. Umiestnenie vjazdu a garáže do suterénu, pod hranu viditeľnosti z pozemku je výhodné aj z hľadiska pokojnej a nerušenej možnosti využívať obytný blok a exteriér bez rušivých vplyvov.
Rozdelenie domu na jednoúrovňový, pokojný a súkromie poskytujúci obytný blok so záhradným exteriérom a panoramatickými výhľadmi a „neviditeľný" prevádzkový suterén je základnou koncepciou nášho návrhu. Všetky ostatné požiadavky od budúcich užívateľov, či vyplývajúce z územného plánu mesta sú v našom návrhu zohľadnené tiež.

Navrhovaný rodinný dom sa skladá z nástupného technického suterénu a jednoúrovňového obytného podlažia nad ním. Suterén je prístupný z blízkej, zatiaľ nespevnenej obslužnej komunikácie pod úrovňou pozemku a obytné podlažie v smere od južnej strany pozemku chodníkom pre peších. Obytné podlažie obsahuje vstupné zádverie so šatníkom a schodiskom vedúcim do suterénnej garáže. Priamo zo vstupného zádveria je prístupná veľká obývacia hala obsahujúca kuchyňu, jedálenskú a obývaciu časť. Z priestoru kuchyne je prístupná komora. Obývacia hala je ústredným priestorom domu a všetky ďalšie priestory v tomto podlaží sú prístupné priamo z nej. Popri veľkej zasklenej stene s panoramatickým výhľadom na Zvolen je prístupná časť malého domáceho wellness, obsahujúca saunu s predsienkou a sprchovacím kútom. Medzi obývacou halou a wellness je umiestnené samostatné wc pre dennú časť domu. V tejto časti sú v zasklenej stene umiestnené aj menšie dvere, východ na terasu. Veľké posuvné dvere na terasu sú potom umiestnené aj priamo v obývacej hale.
Exteriérová relaxačná a pobytová terasa je dostatočne široká pre umiestnenie jedálenského stola, alebo iného typu sedenia. V časti terasy pred wellness je táto rozšírená na dostatočnú šírku aj kvôli umiestneniu vírivky. Z rozšírenej časti terasy je prístupný aj sklad slúžiaci pre sezónne uskladnenie vonkajšieho nábytku, vybavenia pre vírivý bazén, detských exteriérových hračiek, kosačky na trávu a pod. Celú pobytovú časť terasy pred saunou a vírivkou je možné pomocou mobilného panelového systému ukryť pre prípadnými nežiadúcimi priehľadmi zo susedných pozemkov.
Z priestoru obývacej haly je prístupná nočná obytná časť. Ústredná chodba so strešným svetlíkom tu vedie k dvom detským izbám, samostatnej kúpeľni slúžiacej aj ako práčovňa, samostatným wc a rodičovskej spálni. Spálňa rodičov obsahuje v samostatnej miestnosti šatník a tiež vlastné hygienické zázemie, kúpeľňu. Všetky obytné miestnosti nočnej časti domu majú dostatočné zázemie vstavaného úložného nábytku. Každá z nich má rovnocenný výhľad na mesto a tiež priamy výstup na terasu, ktorá je však pri tejto časti domu užšia ako pri dennej časti.
Suterén rodinného domu obsahuje jeho technické skladové zázemie. Dvojgaráž s dostatočným priestorom pre skladovanie objemnejších vecí a automobilového príslušenstva a samostatnú technickú miestnosť (obsahuje kotolňu, elektrorozvodňu), hygienické zázemie s wc a možnosťou umývania a denným svetlom presvetlené schodisko vedúce z priestoru garáže do vstupného zázemia v obytnom podlaží.
Z pohľadu orientácie na svetové strany je denná aj nočná obytná časť domu orientovaná juhozápadným smerom, vstup do domu v obytnom podlaží od východu a spálňa rodičov má možnosť výhľadu aj v severnom smere, na hory nad Banskou Bystricou.

Navrhovaný objekt rodinného domu je jednoduchý obdĺžnik s dlhšou, transparentnou fasádou orientovanou na krásny výhľad juhozápadným smerom. Jeho tvar a osadenie na pozemku vychádza z požiadavky umožniť výhľad zo všetkých obytných miestností domu a zabezpečiť čo najbezpečnejšie osadenie objektu v geologicky problematickom teréne. Zasunutie technického suterénu pod úroveň výhľadov z pozemku a obytného podlažia umožnilo dôsledne segregovať prevádzku technickú, automobilovú a skladovú od obytnej a oddychovej.
Z hľadiska dizajnu a vizuálneho dojmu bude objekt pôsobiť minimalisticky a účelne. Jeho dominantným exteriérovým prvkom bude dlhá transparentná „výhľadová" fasáda a zvlnená linka terasy s markízou pred ňou. Suterén zasunutý v teréne o podlažie nižšie bude povrchovo od obytného podlažia odlíšený a bude vytvorený na odolnej betónovej materiálovej báze. Vonkajšia povrchová úprava obytného podlažia bude na báze ušľachtilej bielej omietky alebo obkladu kombinovanej s dreveným povrchom terasy a kvalitnými hliníkovými prvkami presklenej fasády. Interiér stavby bude riešený moderne a minimalisticky. Dominovať by mu mali kvalitné drevené povrchy podláh, biele nábytkové zostavy, zaujímavé solitéry stolov a stoličiek a závesy tvoriace protislnečnú a súkromie vytvárajúcu clonu veľkej transparentnej fasády. Plochá strecha objektu bude opatrená zatrávňovacou vrstvou a svetlíkom, dodávajúcim nevyhnutnú svetelnú a slnečnú scenériu do chodby nočnej časti domu. Dom bude jednoduchý, logicky tvarovaný, funkčný a pekný.

Autori: Braňo Hovorka, Martin Paulíny
Spolupráca: Natália Michalová
Lokalita: Zvolen
Návrh, projekty: 2016 . . .