SKEN

Rodinný dom v Černošiciach pri Prahe. Trojpodlažná koncepcia domu osadeného v kopci s ohľadom na súkromie užívateľov a možnosti výhľadov na Prahu, údolie Berounky a vysielač Cukrák.

Rodinný dom v Černošiciach pri Prahe. Trojpodlažná koncepcia domu osadeného v kopci s ohľadom na súkromie užívateľov a možnosti výhľadov na Prahu, údolie Berounky a vysielač Cukrák. Koncepcia návrhu domu reaguje na zadanie od budúcich užívateľov, terénne vlastnosti a sklon pozemku, jeho orientáciu na svetové strany a možnosti zaujímavch výhľadov do vzdialeného okolia a záhrady. Pri tvorbe objemu stavby a jej osadení na pozemku boli zohľadnené aj obvyklé veľkosti rodinných domov v okolí, nepravidelný priebeh uličnej čiary a odstupové vzdialenosti od susedných stavieb . . .

Prezentovaný rodinný dom je kompaktného tvaru a je vytvorený na pôdoryse nepravidelného šesťuholníka. Objekt je osadený v línii uličnej čiary na terénnej vyvýšenine. Terén je v časti pozemku, kde bude stavba osadená vo výške 4 metre nad ulicou, čo umožní vytvorenie suterénu s takmer horizontálnym vjazdom do garáže. Suterén bude priamo z exteriéru prístupný len v časti s garážou otočenej do ulice, zvyšná časť suterénu je zapustená pod terénom. Objem zeminy vykopaný za účelom vytvorenia suterénu sa v pomere 1:1 využije na moduláciu terénu okolo prízemia, čo zabezpečí prístupnosť tohoto podlažia v mieste vstupného zádveria a terasy. Vjazd do garáže je navrhnutý v záseku pomedzi dvojicou oporných múrov. Dom však bude obsahovať aj samostatný vstup pre peších na úrovni prízemia o poschodie vyššie. Terénne vyrovnávajúce schody k nemu vedú ponad jeden z oporných múrov okolo vjazdu.

Prízemie je navrhnuté ako denná časť domu s hosťovskou izbou. Dôraz sme kládli na premyslenú vizuálnu a funkčnú prepojenosť interiérov so záhradou. Práca s osadením objektu v teréne a tvarovaním svahov okolo domu nám umožnila vytvoriť rozhranie, resp. akési plato, umožňujúce vstup do domu v smere od ulice a vytvorenie terasy pri južnej fasáde obytnej haly. Severná fasáda stavby obsahuje pásové okno presvetľujúce priestor interiérového schodiska a hosťovskej izby, vizualny kontakt s terénom a vegetaciou záhrady je tu v netradicne vyske 1m od podlahy prízemia. Nočnou časťou domu sú dve spálne na poschodí, plus malá obyvacia miestnost s krbom medzi nimi. Funkčne sú oddelené od dennej časti schodiskom vedúcim centrálnou časťou domu. Pokiaľ sú priestory dennej časti domu na prízemí orientované na výhľady do záhrady, diaľkové výhľady z poschodia sú orientované smerom na Cukrák, údolie rieky a Prahu. Základom konceptu domu sú práve kontakt so záhradou a výhľady z veľkorysých panoramatických zasklených stien v kombinácii s účelnou prevádzkou, dôsledne vychádzajúcou z požiadaviek definovaných budúcimi užívateľmi.

Architektonický výraz domu je kombináciou jeho tvarových parametrov a výtvarne pravdivo pôsobiacej materiality. Plochy veľkých zasklených stien v hliníkových strieborných rámoch sú šachovnicovo doplnené plnými plochami zo surových cementových omietok. Exteriérové konštrukcie zábradlí a oplotenia sú v oceľovom pozinku. Spevnené plochy sú z betónovej zatrávňovacej dlažby. Dom je ukončený jednoduchou plochou strechou s atikami. Interiér domu sa orientuje na zaujímavé výhľady do záhrady na prízemí a pamoramatické diaľkové výhľady na poschodí. Priestorové vnímanie interiéru je znásobené vertikalitou centrálneho priestoru schodiska a galériou medzi kuchyňou na prízemí a pracovňou na poschodí objektu. Výtvarnosť vnímania interiéru v kontexte exteriéru bude podporená surovou betónovou materialitou povrchov jeho stien, korešpondujúcich so stenami vonkajších fasád. Betónové plochy budú v interiéroch doplnené o prírodné, drevené povrchy vstavaného úložného nábytku a obkladov stien a éterický detail nerezovej sieťoviny vyskytujúci sa v zábradlí schodiska, francúzskych okien, či mobiliáru.

Autori: Braňo Hovorka, Martin Paulíny, Marek Peťovský
Lokalita: Černošice / Praha
Návrh: 2019