SKEN

Rekonštrukcia renesančno-barokového objektu vytvára reprezentatívne ubytovacie zariadenie hotelového typu s kompletným prevádzkovým, relaxačným a voľnočasovým zázemím.

Zadaním dvojkolovej architektonickej súťaže na výber návrhu rekonštrukcie Haličského zámku bolo vytvorenie reprezentatívneho ubytovacieho zariadenia hotelového typu s kompletným prevádzkovým, relaxačným a voľnočasovým zázemím. Súčasťou úlohy bol aj návrh využiteľnosti zámockého areálu. Zásadným momentom rekonštrukcie je v zmysle nášho návrhu úplné prestrešenie zámockého nádvoria a umiestnenie všetkých relaxačných a wellness aktivít do podzemia pod nádvorím. V rámci druhého kola súťaže bol prezentovaný návrh interiérov hotelových izieb. Všetky navrhované zásahy a nové interiérové prvky sme navrhli v duchu súčasného dizajnu s ohľadom na historický rámec zadania. Na základe prezentovaného návrhu, ktorý v popisovanej súťaži v obidvoch jej kolách zvíťazil, bol spracovaný realizačný projekt rekonštrukcie zámku a momentálne prebieha jeho rekonštrukcia.

Autori: Braňo Hovorka, Jaro Janek, Martin Paulíny, Miloš Pivko, Igor Teplan
Lokalita: Halič
Súťažný návrh: 2006
Projekt: 2008
Realizácia: aktuálne vo výstavbe