SKEN

Moderná minimalistická apartmánová vila využívajúca svoju zaujímavú polohu na rozhraní strmých svahov tropického dažďového pralesa a búrlivého tichomorského pobrežia v juhozápadnej časti Kostariky. Základom konceptu stavby sú nádherné výhľady na oceán, kontakt s okolitým pralesom, ako aj tvarová a materiálová ľahkosť a vzdušnosť.

Zámerom inestora je výstavba komerčne využiteľnej prázdninovej vily, poskytujúcej možnosť spoločnej, alebo súbežnej rekreácie viacerých rodín. Miestom výstavby bude juhozápadná časť Kostariky, parcela nad mestečkom Dominical, ležiacim v dosahu viacerých prírodných národných parkov situovaných na tichomorských plážach a v okolitej hornatej pralesnej krajine. Džungľa v tejto časti strednej ameriky zostupuje z vyšších nadmorských výšok veľmi strmo priamo k pobrežiu. V zmysle miestnych regulatív výstavby tu nie je možné stavať, s ohľadom na ochranu prírody, veľké hotely. Umožnená je len výstavba menších prázdninových apartmánových domov s ubytovaním správcu. Objekty nesmú obsahovať reštauračné zariadenia a regulovaná je aj ich funkčná a prevádzková náplň. Všetky uvedené regulatívy sú v našom návrhu zohľadnené, porušovanie stavebných predpisov sa v tejto časti sveta nevypláca . . .

Pozemok pre budúcu vilu sa nachádza uprostred džungle, v nadmorskej výške 200 m.n.m. Z jeho celkovej výmery je len malá časť určená na výstavbu. Pozemok je pripravený do podoby vodorovnej terasy a k miestu výstavby je privedená poľná cesta. Terén okolo prístupovej cesty a terasy je veľmi strmý, porastený hustou džungľou. Koncept nášho návrhu vychádza z analýzy podnikateľského a investičného zámeru a lokality a tiež z dlhodobých skúseností miestnych obyvateľov s výstavbou na rozhraní oceánu, hôr a dažďového pralesa. Terasa budúcej výstavby poskytuje nádherný panoramatický výhľad na oceán v smere východnom, južnom a západnom. Okrem výhľadu to umožní aj dostatočné preslnenie a presvetlenie stavby. Lokalizácia pozemku na úpätí hôr zabezpečí svieži čerstvý vzduch, vanúci prakticky neustále v smere od oceánu. Toto vzdušné prúdenie vytvára nevyhnutný osviežujúci moment v miestnej teplej a vlhkej klíme a zároveň, pokiaľ je stavba správne navrhnutá, dokáže krížovým prevetraním obytných miestností odstrániť z interiérových priestorov lietajúci hmyz.

Výsledný tvar stavby a jej koncepcia vychádza z uvedených východísk. Stavba je orientovaná na výhľad, pričom je na terénnej ostrohe uprostred džungle osadená spôsobom, aby boli ponúkané panoramatické výhľady maximalizované. Z rôznych miestností vily sú rôzne možnosti výhľadu, no ústredná obytná hala a hlavná obytná terasa s bazénom sú orientované na oceán so 180 stupňovým výhľadom. Osadenie stavby v strmom svahu si vyžiadalo pozornú prácu s jej tvarom tak, aby bola zabezpečená možnosť krížového prevetrania. Toto zabezpečí vnútorné átrium medzi objektom a svahom za ním, ktoré zároveň umožní aj priestorové presvetlenie obytných miestností a optický kontakt interiéru s kulisou dažďového pralesa nad stavbou. Skupinky malých opíc obývajúcich mangovníky nad pozemkom sa tak stávajú akčnou súčasťou života vily, vrátane všetkých tých divokých škrekov a šarvátok.

Výškovo je stavba rozdelená na tri časti. Prvou je v teréne polozapustené prízemie, nad ním je veľké, prevažne obytné podlažie so spoločnou kuchyňou a bazénovou terasou na úrovni terénu. Najvyššie podlažie obsahuje tri apartmány, každý s terasou a špecifickým výhľadom v inom výseku oceánskej panorámy. Možnosť prechodu z interiéru do exteriéru je okolo celej vily a to aj z najvyššieho podlažia, čo je dané spôsobom osadenia stavby v strmom teréne. Žiadny apartmán neobsahuje kuchyňu, jedlo sa bude pripravovať v spoločných priestoroch obytného podlažia. V centre jeho dispozície je v samostatnej miestnosti navrhnutá čierna kuchyňa, voľne v priestore obytnej haly je ostrovná kuchyňa s jedálenským sedením a jedna kuchyňa sa nachádza aj na obytnej terase, pri južnej strane objektu. Okrem kuchyne tu nájde svoje miesto aj jedálenský kút, lounge sedenie a veľký nerezový infinity bazén.

Podstatou architektonického výrazu stavby je jej tvar, ktorý sa podriaďuje zámeru sprostredkovať všetkým jej obyvateľom nádherné výhľady. Rovnocenne je panoráma oceánu viditeľná zo spoločných terás a bazénov, obytných priestorov, z apartmánu na poschodí a aj troch apartmánov na najvyššom podlaží. Pôdorysný oblúk stavby vychádza z osadenia stavby na vyvýšenej terénnej ostrohe uprostred pralesa, pričom práve toto osadenie umožnilo dosiahnuť požadované kvalitné výhľady na horizont. V smere príchodu k stavbe sú viditeľné výrazné presahy striech. Chránia exteriérové terasy pred silným tropickým slnkom a veľké zasklené steny fasád pred prívalovým dažďom, obvyklým v období dažďov. Materiálovo je stavba rozdelená na železobetónové polozapustené prízemie nadväzujúce na prístupovú betónovú cestu a ľahkú dvojpodlažnú nadstavbu, kde dominujú subtílne konštrukcie bieleho oceľového skeletu a veľkoformátových presklených stien. Telesá bazénov osadené v železobetónovom prízemí budú nerezové, pričom hlavný bazén bude vytvorený ako infinity pool s vodnou hladinou miznúcou na pozadí oceánu. Zaujímavým je vnútorné átrium, ktoré bude tvoriť viditeľnú exteriérovú kulisu hlavnému schodisku a dobre viditeľné bude zo všetkých vnútorných priestorov. Jeho materialitou bude kombinácia surových pohľadových betónov s porastom popínavých pralesných rastlín a paliem.

Autori: Braňo Hovorka, Martin Paulíny
Spolupráca: Natália Michalová
Lokalita: Dominical, Costa Rica
Návrh: 2016-2017